طراحان کنترل شرق

www.tcco.ir

همایش

پروژه پیک آبی

همایش

سمینار ITS

همایش

حضور در جمع یکصد مدیر برتر صنعت و تجارت ایران - آذر ماه 1392

همایش

شهروند الکترونیک

همایش

هفته پژوهش

همایش

نمایشگاه تهران

همایش

برگزاری دوره آموزشی ایمنی و آتش نشانی جهت پرسنل واحد تولید و خدمات شرکت طراحان کنترل شرق

همایش

برگزاری جلسه گردهمایی سالیانه پرسنل شرکت طراحان کنترل شرق

همایش

سمینار و افتتاحیه پروژه کارت هوشمند ورزش های رزمی

همایش

نمایشگاه حمل و نقل و ترافیک شهری تبریز

همایش

مراسم شرکت های نمونه فنی مهندسی استان خراسان رضوی

همایش

حضور در دوره آموزشی امنیت الکترونیک موزه های کشور

همایش

لیگ تلویزیونی نشان برتر - مسابقه تیم طراحان کنترل شرق و توسن

همایش

لیگ تلویزیونی نشان برتر - مسابقه تیم طراحان کنترل شرق و سایبر تک

همایش