طراحان کنترل شرق

www.tcco.ir

افتخارات

مدال افتخار چهره های ماندگار ایران (شهریور95)

افتخارات

نشان اجلاس سراسری کیفیت و تجارت(تابستان 95)

افتخارات

سیمرغ چهره های ماندگار مدیریت ایران (تابستان 95)

افتخارات

کنگره ی سراسری کیفیت و مشتری مداری (زمستان 93)

افتخارات

نشان چهارمین جشنواره صنعت-معدن و تجارت(آذر 93)

افتخارات

جایزه کنگره مدیران کارآفرین استاندارد سازی (بهار92)

افتخارات

نشان یکصد مدیر برتر صنعت و تجارت (آذر 92)

افتخارات

نشان مدیر کارآفرین (اردیبهشت 92)

افتخارات

نایب قهرمانی در لیگ تلویزیونی نشان برتر(فروردین 92)

افتخارات

لوح سپاس انجمن کیفیت ایران

افتخارات

نشان همایش ملی امواج رادیویی ( مردادماه 88)

افتخارات

نشان واحد نمونه فنی و مهندسی (مهر91)

افتخارات

نشان کنگره امنیت پلیس (بهمن 80)

افتخارات

یادبود 7طرح بزرگ شهرداری مشهد (آذر 88)

افتخارات

نشان تخصصی امنیت الکترونیک

افتخارات