طراحان کنترل شرق

www.tcco.ir

پروژه ها

راه اندازی اولین سامانه کارت بلیط الکترونیک در کشور

پروژه ها

نصب تجهیزات دیتا سنتر و VSAT

پروژه ها

پروژه سیگنالینگ قطار شهری مشهد خط2

پروژه ها

نصب، راه اندازی و پشتیبانی انواع UPS

پروژه ها

نصب و پشتیبانی انواع تجهیزات بانکی

پروژه ها

سیستم مکان یاب خودرو

پروژه ها

پروژه ملی کارت هوشمند سوخت

پروژه ها

نصب و پشتیبانی دستگاه های کارتخوان بانکی (POS)

پروژه ها

پروژه اجرای سامانه AFC قطار شهری مشهد -خط 1

پروژه ها

پرتال مدیریت کارت بلیط و رهگیری اتوبوس های شهری

پروژه ها

سیستم مدیریت هوشمند پارکینگ

پروژه ها

سامانه مدیریت مجتمع های اداری- تجاری

پروژه ها

هوشمند سازی صندوق پست شخصی

پروژه ها

سامانه های مدیریت رهگیری و ردیابی

پروژه ها

سرویس های مبتنی بر فناوری GPS

پروژه ها

راه اندازی اولین پمپ بنزین هوشمند کشور

پروژه ها

هوشمند سازی صندوق پست معابر

پروژه ها