طراحان کنترل شرق

www.tcco.ir

نمایشگاه حمل و نقل و ترافیک شهری تبریز

نمایشگاه حمل و نقل و ترافیک شهری تبریز تاریخ برگزاری :آذر ماه 1391

توضیحات

نمایشگاه حمل و نقل و ترافیک  شهری تبریز

تاریخ  برگزاری :آذر ماه 1391

حضور شرکت   طراحان کنترل شرق  در نمایشگاه حمل  و نقل و ترافیک

 

شهری تبریز نمایشگاه حمل و نقل و ترافیک شهری تبریز با حضور مقامات و مسئولین استانی،لشگری و کشوری افتتاح شد.
در این مراسم فرماندار،شهردار،دادستان،فرمانده راهنمایی و رانندگی و تنی چند از مقامات و مسئولین شهر تبریز حضور داشتند.
شرکت طراحان کنترل شرق به عنوان یکی از شرکت های فعال در این حوزه که مجری پروژه بلیت الکترونیک اتوبوسرانی تبریز می باشد،در این نمایشگاه حضور یافت.
جناب آقای مهندس تقی زاده مدیرعامل اتوبوسرانی تبریز به همراه تنی چند از مدیران این سازمان از غرفه شرکت طراحان کنترل شرق بازدید کردند.