طراحان کنترل شرق

www.tcco.ir

حضور شرکت طراحان کنترل شرق در نمایشگاه حمل و نقل عمومی خدمات شهری

حضور شرکت طراحان کنترل شرق در نمایشگاه حمل و نقل عمومی خدمات شهری
انتشار : 1393/10/07

شرکت طراحان کنترل شرق از تاریخ 6 الی 9 آبان 1392 در نمایشگاه حمل و نقل عمومی خدمات شهری که در محل نمایشگاه هایی بین المللی تهران برگزار شد ، شرکت نمود.
در جریان برگزاری این نمایشگاه ریاست محترم سازمان ترافیک شهرداری تهران جناب آقای مهندس تشکری از غرفه شرکت طراحان کنترل شرق بازدید نمودند و از نزدیک با توانایی های مجموعه آشنا شدند.

 

 

اشتراک گذاری