طراحان کنترل شرق

www.tcco.ir

انتخاب شرکت طراحان کنترل شرق به عنوان واحد نمونه فنی و مهندسی استان خراسان

انتخاب شرکت طراحان کنترل شرق به عنوان واحد نمونه فنی و مهندسی استان خراسان
انتشار : 1393/10/07

اولین جشنواره تجلیل از واحدهای نمونه فنی و مهندسی استان با حضور مسئولین عالی رتبه کشوری،استانی و جمع کثیری از فعالان اقتصادی استان در 26 مهرماه 1391 در محل سالن همایش های سازمان صنعت، معدن و تجارت در مشهد برگزار گردید.

در این مراسم جناب آقای عبدالملکی معاون محترم استاندار خراسان رضوی، آقای مهندس صفر زاده ریاست محترم سازمان صنعت،معدن و تجارت،آقای مهندس شرکاء دبیر کل خانه صنعت و معدن ایران و جناب آقای مهندس خنداندل ریاست محترم انجمن فنی و مهندسی خراسان ایراد سخنرانی نمودند.

شرکت طراحان کنترل شرق نیز که از میان صد ها واحد فنی و مهندسی فعال در سطح استان به این مهم دست یافته است مفتخر به دریافت لوح تقدیر و تندیس ویژه گردید.

اشتراک گذاری