طراحان کنترل شرق

www.tcco.ir

همایش گرامیداشت روز اصناف

همایش گرامیداشت روز اصناف
انتشار : 1391/04/01


همایش اصناف در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی با حضور دکتر محمد صادق مفتح قائم مقام وزیر صنعت و معدن و تجارت، دکتر محمود صلاحی استاندار خراسان رضوی  ومهندس صفرزاده رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در تاریخ 91/4/1 برگزار گردید که شرکت طراحان کنترل شرق نیز به عنوان یکی از شرکتهای فعال در این زمینه گزینش گردیده و به این همایش دعوت شده بود.

 لازم به ذکر است در حاشیه همایش گرامیداشت روز اصناف نمایشگاهی با حضور شرکت های منتخب در حوزه تجهیزات مرتبط با اصناف تشکیل گردید که شرکت طراحان کنترل شرق به همراه همکاران سرپرستی بانک کشاورزی نسبت به ارائه محصولات مرتبط با این نمایشگاه اقدام نمود. شایان ذکر است جناب آقای دکتر محمد صادق مفتح قائم مقام وزيرصنعت، معدن و تجارت ضمن بازدید از غرفه شرکت طراحان کنترل شرق در نمایشگاه از یکی از طرح های مبتنی بر تکنولوژیRFID شرکت طراحان کنترل شرق رونمایی نمودند.
ایشان طی بیاناتی اعلام نمودند سياست راهبردي وزارت صنعت ،معدن وتجارت واگذاري كارها به تشكل هاست.

اشتراک گذاری