طراحان کنترل شرق

www.tcco.ir

حضور شرکت طراحان کنترل شرق در برنامه همت ماندگار، صنعت پایدار

حضور شرکت طراحان کنترل شرق در برنامه همت ماندگار، صنعت پایدار
انتشار : 1391/03/23

برنامه تلویزیونی همت ماندگار، صنعت پایدار با هدف معرفی همت گران عرصه صنعت که با خودباوری، نوآوری، ابتکار و اشتغال زایی باعث افتخار آفرینی شده اند، از بین شرکتهای برگزیده کشور در تاریخ 91/3/23، اقدام به معرفی شرکت طراحان کنترل شرق نمود.

لینک برنامه تلویزیونی :

«برنامه همت ماندگار» با رویکرد تولید ملی در شبکه دو

«برنامه همت ماندگار» با رویکرد تولید ملی و معرفی صنعتگران ایرانی

اشتراک گذاری