طراحان کنترل شرق

www.tcco.ir

سامانه پرداخت الکترونیک شهربازی

توضیحات محصول

امکانات سامانه پرداخت الکترونیک شهربازی:

سرویس تحت وب با قابلیت تعریف کاربران مختلف با سطوح دسترسی متفاوت

انجام تنظیمات و تعرفه گذاری دستگاه ها

تعریف اپراتور برای هر وسیله بازی و گزارش تعداد ساعات کار آن

امکان تعریف بهای استفاده از وسیله بازی به دو صورت مدت زمان استفاده و یا تعداد دفعات استفاده

ثبت کامل ورود و خروج افراد استفاده کننده از وسایل بازی زمانی

اعلام بازدید و سرویسهای نگهداری لازم برای هر وسیله بازی با توجه به ساعات کارکرد آن

گزارش میزان درآمد شهر بازی در هر بازه زمانی

گزارش میزان درآمد هر وسیله بازی در هر بازه زمانی

گزارش آمار تعداد استفاده کنندگان از شهر بازی و از هر وسیله بازی

گزارش تعداد ساعات کارکرد هر وسیله بازی