طراحان کنترل شرق

www.tcco.ir

سامانه مدیریت سمینار

توضیحات محصول

سامانه مدیریت سمینار:

شبکه داخلی

نمایش پیام ها و شعار های تبلیغاتی

قابلیت اجرا و نصب برروی شبکه داخلی

ثبت نام افراد بر اساس کارت های هوشمند( RFIDکانتکت لس)

گروه بندی افراد VIP

تعریف و گروه بندی مکان ها (غذاخوری، کارگاه ، کلاس های آموزشی و ... )

تعریف کمیته ها

تعریف تقویم اجرایی کنفرانس

محدود سازی دسترسی افراد به برنامه ها و مکان ها (رزرواسیون)

تعریف پیام های متفاوت جهت افراد، مکان ها و برنامه های خاص به صورت عمومی و اختصاصی.

نمایش آنلاین ورود و خروج میهمانان سمینار

صفحه نمایشی برای نمایش پیغام ها، شعار ها، برنامه های درحال اجرا در ساعت مشخص و برنامه های پیش رو بر روی پروژکتور.

گزارشگیری از کلیه ترددها و اماکن مورد بازدید حضار به صورت جداگانه (رستوران، کارگاه های آموزشی و ...)

ارتباط با سرور تحت وب برای دریافت اطلاعات ثبت نام آنلاین و...

اینترنت

نصب بر روی سرور تحت وب

ارسال مقاله

اطلاع رسانی و اخبار

ارتباط با مدیریت، پیغام ها و نظر سنجی

ثبت نام اینترنتی

دعوت به همکاری

دبیرخانه الکترونیکی