طراحان کنترل شرق

www.tcco.ir

سیستم مدیریت هوشمند پارکینگ

توضیحات محصول

سیستم مدیریت هوشمند پارکینگ:

قابلیت ثبت کلیه مشخصات خودرو و راننده آن شامل(پلاک خودرو، نوع و مدل ماشین و ....)

قابلیت کنترل تردد خودرو و مدیریت همزمان چندین درب ( گیت )

امکان تعریف ظرفیت پارکینگ و اعلان ظرفیت تکمیل به صورت هوشمند

امکان تعریف تعرفه های مختلف ( ساعات، روز، شب و...)

ارائه انواع گزارشات جامع شامل تاریخ و ساعت ورود و خروج خودرو، شماره پلاک ، مبالغ دریافتی و...

ارائه گزارشات مدیریتی به صورت نمودار جهت بررسی میزان استفاده از پارکینگ در ساعات مختلف

امکان گزارش گیری از سیستم در هر لحظه دلخواه

امکان تعریف افراد و ثبت مجوز ورود درمحدوده زمانی خاص

امکان گزارش گیری از سیستم در هرلحظه دلخواه

امکان تخصیص شماره به هر فضای داخل پارکینگ جهت اطلاع از تعداد فضاهای خالی و پر